Pwy yw'r ffefrynnau i olynnu'r Pab Bened XVI?

Mae 115 o Gardinaliaid yn dod ynghyd yn Rhufain i ddechrau ar y broses ffurfiol o benodi'r Pab nesaf.

Fe gyhoeddodd Y Pab Bened, yn annisgwyl iawn fis diwetha' ei fod yn ymddiswyddo.

Ond pwy yw'r ffefrynnau i gymryd yr awenau ac i olynu'r Pab Bened XVI?

Sara Esyllt sydd wedi bod yn pwyso a mesur.