Tad yn apelio o'r newydd flwyddyn wedi diflaniad ei fab

Blwyddyn union ers i ddyn o Aberteifi ddiflannu, mae'i deulu wedi apelio o'r newydd am wybodaeth amdano.

Does neb wedi gweld Owain Môn Roberts ers y bore y gadawodd ei gartref i fynd am dro ar hyd Llwybr yr Arfordir yng Ngheredigion.

Mewn cyfweliad arbennig gyda Newyddion, fe ddywedodd ei dad, Y Parchedig Irfon Roberts, ei fod yn dal i obeithio gweld ei fab yn fyw.

Adroddiad Rhodri Llywelyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan