Troi eglwysi yn gartrefi fforddiadwy?

A ddylai Eglwysi gwag gael eu troi'n gartrefi rhad?

Dyna syniad sydd o dan drafodaeth ar hyn o bryd wrth i un elusen ddigartrefedd benodi swyddog i edrych ar y sefyllfa.

Defnyddio tir, neuaddau neu hyd yn oed eglwysi gwag yw nod elusen Housing Justice.

Ac mae'r Eglwys yng Nghymru a Shelter Cymru wedi croesawu'r fenter.

Adroddiad Luned Gwyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan