Tynnu fframiau dur Castell Aberteifi wedi bron i 40 mlynedd

Roedd 'na rai cannoedd o bobl yn gwylio y tu allan i Gastell Aberteifi wrth i'r gwaith ddechrau o symud y fframiau dur sydd wedi bod yn cryfhau waliau'r castell am bron i 40 mlynedd.

Mae'n rhan o gynllun adnewyddu gwerth £11 miliwn.

Aled Scourfield fu yno gan holi Cris Tomos, Cyfarwyddwr Dros Dro, Castell Aberteifi, Dylan Thomas o gwmni Craen Dylan Thomas a Mark Davies, Rheolwr, Prosiect, Cwmni Andrew Scott.