Codi tâl: 'Niweidio addysg Gymraeg'

Fe allai codi tâl am gludo plant i'r ysgol wneud niwed i addysg Gymraeg yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Dyna bryder pennaeth a nifer o rieni Ysgol Gyfun Ystalyfera. Mae'r cyngor yn ystyried codi tâl o £270 y flwyddyn ar fyfyrwyr chweched dosbarth. Mae'r cyngor hefyd eisiau rhoi'r gorau i dalu am gludiant i Ysgol Gatholig San Joseph os oes ysgol arall gerllaw. Adroddiad Owain Evans.