Gadael cartre' plentyndod

Mae perchennog canolfan farchogaeth ger Caernarfon yn deud bod ei landlord wedi ymddwyn yn ansensitif drwy ei hel hi o'r fferm lle mae hi wedi byw ers roedd hi'n blentyn.

Ond yn ôl asiant ar ran stad Glynllifon, mi oedd Helen Davies, sydd ag anabledd, wedi torri amodau ei thenantiaeth.

Adroddiad Sion Tecwyn.