Meri Huws yn ymateb

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi dweud nad oedd yn gwybod y byddai ei hargymhellion ar safonau iaith yn cael ei gwrthod.

Cyhoeddodd Leighton Andrews, y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg, na fyddai'n derbyn y 37 argymhelliad a gyflwynwyd iddo fis Chwefror.

Wrth siarad ar raglen y Post Cynta fore Mercher, fe wadodd Meri Huws fod hyn yn tanseilio ei rôl fel Comisiynydd ond dywedodd fod yna le weithio ar y berthynas gyda'r llywodraeth.

Dylan Jones fu'n ei holi.