Achubiaeth i safleoedd Vion

Mae dyfodol bron i 3,000 o swyddi yn y diwydiant cig yng Nghymru yn edrych yn fwy diogel wedi i dri o safleoedd cwmni Vion gael eu prynu.

Cwmni bwyd Two Sisters yw perchennog newydd y safleoedd yn Llangefni, Glannau Dyfrdwy a Merthyr Tudful.

Ond mae pryder o hyd ynglŷn â swyddi yn lladd-dy Vion yn y Gaerwen.

Adroddiad Sion Tecwyn.