Pryder cynghorwyr

Mae nifer o gynghorwyr yn Llyn ac Eifionydd yn anhapus ynglŷn â'r ffordd mae Cyngor Gwynedd yn mynd ati i osod cytundebau newydd ar gyfer cludo plant i ysgolion.

Mae'r cyngor wedi gwahodd ceisiadau gan gwmnïau bysus i redeg gwasanaethau o fis Ebrill.

Ond mae cynghorwyr yn poeni y bydd y drefn newydd yn golygu y bydd disgwyl i rai plant gerdded ar hyd lonydd cul, gan eu bod yn byw yn rhy agos i'r ysgol i gael cludiant am ddim.

Ac oherwydd y cytundebau newydd mae'n bosib na fydd 'na le iddyn nhw ar y bysus.

Fe wnaeth y cynghorwyr gynnal cyfarfod brys gyda swyddogion Gwynedd er mwyn mynegi eu pryder.

Adroddiad Alun Rhys.