Gorymdeithiau ar ddydd y nawddsant

Mae pob mathau o ddigwyddiadau wedi cael eu cynnal i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi wyl ar hyd a lled y wlad - a thu hwnt - yn cynnwys y gorymdeithiau blynyddol yn Wrecsam a Chaerdydd - a'r gynta' erioed yn Aberystwyth. Mi oedd ein gohebydd ni Craig Duggan yno