Addysg 'yn fynwent uchelgais'

Yng Nghynhadledd wanwyn Plaid Cymru ym Miwmares mi ddwedodd yr arweinydd Leanne Wood bod system addysg Cymru bellach "yn fynwent uchelgais". Roedd hi'n feirniadol iawn o agwedd llywodraeth Cymru at addysg ac mi fyddai hi fel Prif Weinidog, medda hi, yn sicrhau bod safonau yn codi. O'r gynhadledd dyma Elin Gwilym.