Ymchwiliad i gost ymgynghoriad dau fwrdd iechyd

Mae'r Ceidwadwyr yng Nghymru yn galw ar yr Archwilydd Cyffredinol i gynnal ymchwiliad, ar ôl iddi ddod i'r amlwg fod y broses ymgynghori ar y newidiadau i'r gwasanaeth iechyd yn ardaloedd byrddau iechyd y Gogledd a'r Gorllewin wedi costio dros £430,000 hyd yma.

Mae llefarydd y blaid ar iechyd yn y Cynulliad, Darren Millar wedi cyfeirio'r mater at swyddfa'r archwilydd.

Mae'n cwestiynu'r ffordd gafodd arian cyhoeddus ei wario.

Gwenllian Grigg gafodd ymateb Aelod Cynulliad y Ceidwadwyr dros Breseli Penfro Paul Davies.