Codi trethi yng Nghaerfyrddin

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi pleidleisio o blaid cynnydd o 3% yn nhreth y cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae'r cynnydd fymryn yn uwch na'r hyn oedd yn cael ei argymell.

Ond mae yna feirniadu wedi bod o gynlluniau i godi tâl am barcio ar y Sul.

Adroddiad Aled Scourfield.