Pwy sy'n gyfrifol am yr iaith Gymraeg?

Pwy sy'n gyfrifol am yr iaith Gymraeg? Y gweinidog sef Leighton Andrews neu'r Comisiynydd Iaith, Meri Huws? Cwestiwn godwyd ddydd Mawrth gan un o gyn-benaethiaid Bwrdd yr Iaith, John Walter Jones a hynny ar ôl i'r gweinidog wrthod rhestr o safonau iaith oedd wedi eu hargymell gan y comisiynydd. Dyma oedd gan aelod cynulliad Plaid Cymru Simon Thomas i'w ddweud ar y mater yn y senedd y prynhawn yma, a chyfweliad gyda John Walter Jones.

Cyhoeddwyd