Aliwminiwm Môn yn cau ac yn diswyddo degau o weithwyr

Ar ôl pedwar degawd mae'r bennod ola' ar fin dod i ben yn hanes Aliwminiwm Môn.

Tair blynedd ar ôl cau'r rhan fwya' o'r safle a diswyddo 400 o weithwyr, mae'r perchnogion wedi penderfynu cau'r gwaith yn gyfan gwbl.

Fe fydd y gwaith yn cau o fewn dau fis a 60 arall yn colli'u swyddi.

Adroddiad Elin Gwilym.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan