Ansicrwydd am ddyfodol Clwb Ifor Bach

Ers tri degawd mae Clwb Ifor Bach yn eicon Cymreig yng Nghaerdydd.

Ond ydi dyddiau'r clwb yn dod i ben?

Mae ymddiriedolwyr y clwb yn dweud y bydd raid iddyn nhw'i werthu os na fydd modd dod o hyd i griw newydd i reoli'r lle...a'i ddatblygu fel canolfan Gymraeg i'r brifddinas.

Adroddiad Gwenfair Griffith.