Cwmni o Lanelwedd yn cadarnhau bod cig ceffyl mewn cynnyrch

Y Burger Manufactuing Company yn Llanelwedd ydi'r cwmni Cymreig diweddara' i ddweud bod peth o'u cynnyrch wedi dangos olion o gig ceffyl.

Mi ddaeth canlyniadau'r profion hynny ddydd Iau.

Mae saith o gynghorau'r de a'r canolbarth wedi derbyn cynnyrch gan y cwmni.

Yn barod mae un o'r saith cyngor - Sir Fynwy - wedi dweud na allan nhw fod yn siwr a gafodd y cynnyrch ei weini fel cinio ysgol ai peidio.

Mae'n ymddangos hefyd bod 'na gysylltiad efo cwmni Farmbox Meats yng Ngheredigion.

Adroddiad Rhodri Llywelyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan