Gorsaf heddlu: Dim cytundeb i ad-dalu

Mae'r cwmni wnaeth adeiladu a thalu am orsaf heddlu dadleuol yn Sir Gaerfyrddin dan y cynllun ariannu preifat PFI, wedi siarad yn gyhoeddus am y cytundeb am y tro cyntaf.

Mae'r lle yn Rhydaman ar gau i'r cyhoedd ers y llynedd - er ei fod yn costio £700,000 y flwyddyn i Heddlu Dyfed Powys.

Fe fydd cyfanswm y costau dros £20 miliwn.

Yn ôl cwmni TRJ nid arnyn nhw mae'r bai am y methiant i ddod i delerau cytundeb newydd.

Adroddiad Steffan Powell.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan