Cynlluniau iechyd dadleuol y gogledd gam yn nes

Mae cynlluniau dadleuol i gau pedwar ysbyty cymunedol yn y gogledd a symud gofal arbenigol i fabanod i Loegr gam mawr yn nes.

Dydd Iau mi benderfynodd y corff sy'n cynrychioli buddiannau cleifion - y cyngor iechyd - beidio cyfeirio argymhellion mwya' dadleuol at Lywodraeth Cymru.

Adroddiad Gohebydd Iechyd BBC Cymru, Owain Clarke.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan