Pwy yw Huw Jenkins Cadeirydd Abertawe?

Mae bywyd clwb pêl-droed Abertawe wedi newid yn syfrdanol mewn 10 mlynedd.

Yn 2003 roedd Yr Elyrch yn brwydro am eu heinioes yn y Gynghrair pêl-droed a'u dyfodol ariannol yn ansicr.

Ond ddydd Sul fe fydd y tîm, sy'n gyfforddus yn hanner ucha'r Uwch Gynghrair, ar eu ffordd i Wembley.

Fe fyddan nhw'n herio Bradford yn rownd derfynol Cwpan y Cynghrair, Cwpan Capital One.

Mae llawer o'r clod am lwyddiant y degawd diwetha' yn cael ei roi i'r Cadeirydd Huw Jenkins.

Rhodri Llwyd sydd wedi bod yn pwyso a mesur ei weledigaeth.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan