Mesurau arbennig i ddau gyngor arall

Mae 'na bum adran addysg yng Nghymru'n wynebu mesurau arbennig erbyn hyn.

Ar ôl Ynys Môn, Blaenau Gwent a Sir Benfro y cynghorau diweddara' i gael eu targedu gan y corff safonau addysg Estyn ydi Merthyr Tudful a Mynwy.

Yn ôl Estyn mae'r ddarpariaeth addysg yn y siroedd hynny yn annerbyniol.

Mae'r gweinidog addysg rŵan yn ystyried sefydlu timau arbennig i geisio codi safonau.

Adroddiad Gohebydd Addysg BBC Cymru, Arwyn Jones

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan