Rhoi'r gorau i werthu math o fwyd parod rhag ofn

Mae un o gwmnïau bwyd amlyca' Cymru wedi penderfynu rhoi'r gorau i werthu un math o bryd parod oherwydd y posibilrwydd bod rhywfaint o gig ceffyl ynddo.

Roedd 'Bwydydd Castell Howell' wedi prynu'r prydau gan gwmni Oak Farm o Iwerddon.

Adroddiad Catrin Heledd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan