Dirwy am redeg lladd-dy anghyfreithlon

Yn Llys Ynadon Aberhonddu mae mab fferm wedi cael dirwy o £3,000 am redeg lladd-dy anghyfreithlon ac am gyflenwi cig oedd ddim yn addas i'w fwyta.

Clywodd y llys bod Gareth Mills yn lladd wyn ar gyfer ffermwyr eraill a bod hynny'n gyffredin yng nghefn gwlad.

Adroddiad Owain Evans.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan