Dathlu sefydlu Adran gynta'r Urdd

Mae pobol Treuddyn ger Yr Wyddgrug yn paratoi i ddathlu sefydlu Adran gynta'r Urdd yng Nghymru, a hynny 91 o flynyddoedd yn ôl. Ac i gynorthwyo efo'r gwaith maen nhw wedi cael nawdd o Gronfa Dreftadaeth y Loteri fel rhan o gynllun i hybu hanes lleol ar draws Prydain. Dyma Llŷr Edwards.