Creu gwaith i hybu'r iaith

Mae 'na gynllun ar y gweill yn sir Conwy i ymateb i ffigurau siomedig y Cyfrifiad o ran niferoedd siaradwyr Cymraeg, drwy greu cyfleoedd gwaith i Gymry Cymraeg yn eu milltir sgwar.

Mae'r fenter iaith leol am ganolbwyntio ar y sector amgylcheddol.

Y manylion gan Dafydd Gwynn.