Y diweddara' am yr helynt cig

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn galw am gynnal profion DNA ar gynnyrch cig eidion o ddechrau mis Mawrth.

Daw'r alwad wrth i ymchwiliad barhau i honiadau bod ffatri gig yng Ngheredigion ynghlwm â'r helynt.

Mae perchennog cwmni Farmbox Meats yn Llandre ger Aberystwyth wedi gwadu gwneud unrhyw beth o'i le.

Roedd Alun Thomas ar y safle yn Llandre ar ran y Post Cynta' fore Iau.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan