Heddluoedd Cymru'n torri rheolau

Mae ymchwil gan BBC Newyddion Ar-lein wedi darganfod fod heddluoedd Cymru wedi torri'r Ddeddf Diogelu Data 62 o weithiau yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Roedd 28 o'r achosion yn Ne Cymru.

Bu Kate Crockett yn holi Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, Alun Michael, ar y Post Cynta fore Iau.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan