Dechrau defnyddio ffwrnais newydd

Mae cwmni dur Tata wedi dechrau defnyddio ei ffwrnais newydd ym Mhort Talbot. Mi gostiodd y cynllun £185 miliwn i'r cwmni, a hwn ydi'r buddsoddiad mwyaf sylweddol yno ers degawdau. Mae'n golygu y gallai'r safle gynhyrchu dros bedair miliwn o dunelli o ddur y flwyddyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan