Archwilio safle prosesu cig yng Ngheredigion

Mae swyddogion yr Asiantaeth Safonau Bwyd a'r heddlu wedi archwilio safle prosesu cig yng Ngheredigion, fel rhan o'r ymchwiliad i sgandal cig ceffyl. Mae'r asiantaeth wedi gohirio holl waith prosesu cwmni Farmbox Meats yn Llandre ger Aberystwyth yn ogystal â lladd-dy yng ngogledd Lloegr. Fe allwn ni fynd yn fyw nawr i Landre at ein gohebydd ni Cemlyn Davies.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan