Cleifion canser ddim yn cael digon o gefnogaeth

Mae ymchwil newydd yn awgrymu bod cyfran sylweddol o bobl sydd â chanser yng Nghymru'n dweud nad ydyn nhw'n cael digon o gymorth gan deulu a ffrindiau.

Yn ôl arolwg gan elusen canser Macmillan dydy un o bob pum claf ddim yn cael y gefnogaeth briodol.

Fe gafodd gweithwyr iechyd eu holi hefyd fel rhan o'r ymchwil.

Roedd dros eu hanner nhw weld gweld cleifion yn dewis peidio â chael triniaeth oherwydd diffyg cefnogaeth.

Adroddiad Dafydd Evans.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan