Y Pab Bened XVI i ymddiswyddo ar ddiwedd y mis

Yn gwbl annisgwyl mae'r Pab Bened XVI wedi cyhoeddi y bydd yn ymddeol ddiwedd y mis.

Dyma'r Pab cynta' i wneud hyn ers y Canol Oesoedd.

Cafodd ei ethol yn 2005 ond dywedodd ddydd Llun ac yntau yn 85 oed nad oes ganddo bellach y nerth na'r egni i gyflawni ei ddyletswyddau.

Yn ôl y Fatican, fe fydd olynydd iddo'n cael ei ddewis yn fuan iawn ar ôl iddo ymddiswyddo a hynny cyn y Pasg yn ôl pob tebyg.

Mae'r cyhoeddiad wedi peri cryn syndod oddi mewn i'r Eglwys Gatholig a'r tu allan iddi, yn arbennig felly yn ei wlad enedigol, Yr Almaen.

Dewi Llwyd gafodd ymateb John Roberts, Gohebydd Crefydd BBC Cymru.