Ymateb Esgob Pabyddol i gyhoeddiad Y Pab

Yn gwbl annisgwyl mae'r Pab Bened wedi cyhoeddi y bydd yn ymddeol ar ddiwedd mis Chwefror.

Ef yw'r Pab cynta' ers y Canol Oesoedd i wneud hynny.

Roedd yn olynu'r Pab Ioan Pawl II a fu farw yn 2005.

Ond dywedodd nad oes ganddo bellach y nerth na'r egni i gyflawni ei ddyletswyddau ac yntau yn 85 oed.

Catrin Heledd fu'n holi'r Esgob Daniel Mullins.