Ymateb Pabydd i gyhoeddiad y Pab

Dewi Llwyd yn holi Harri Pritchard Jones, aelod amlwg o'r Eglwys Babyddol, am gyhoeddiad Y Pab Bened XVI y bydd yn ymddeol ar ddiwedd y mis.

Dywedodd Y Pab nad oes ganddo bellach y nerth na'r egni i gyflawni ei ddyletswyddau ac yntau yn 85 oed.

Cafodd ei benodi yn 2005 i olynnu Ioan Pawl II.