S4C: Symud swyddi o Gaerdydd?

Mae prif weithredwr S4C, Ian Jones, wedidweud ei fod yn ystyried symud peth o weithgarwch y sianel allan o Gaerdydd ac i'r cymunedau Cymraeg.

Roedd Ian Jones yn cael ei holi flwyddyn wedi iddo gymryd yr awenau gyda'r sianel.

Cyfaddefodd bod y flwyddyn gyntaf wedi bod yn un "heriol iawn", ac na fyddai'r dyfodol yn "gyffyrddus a di-drafferth" chwaith.

Rhun ap Iorwerth fu'n ei holi ar Newyddion nos Iau.