Chwilio am arian i godi cofeb i filwyr Cymru a laddwyd yn Fflandrys

Mae dyled Fflandrys yng Ngwlad Belg yn fawr i'r bechgyn a ddanfonwyd o Gymru fel oen i'r lladd-dy.

Mae gan bob gwlad oedd â milwyr yn ymladd yno rhwng 1914 a 1918 gofeb genedlaethol.

Pob gwlad heblaw am Gymru.

Nawr mae Cymdeithas Passchendaele, sy'n cymryd ei henw gan un o frwydrau mwyaf gwaedlyd y rhyfel, am newid hynny.

Rhodri Llywelyn sydd â mwy.