Help llaw i brynwyr tai cynta'

Bydd un o bwyllgorau Cyngor Gwynedd yn trafod cynllun gwerth £1 miliwn ddydd Mawrth i helpu pobl i dalu blaendal wrth brynu tŷ am y tro cyntaf.

Byddai'r sawl fyddai yn benthyg yr arian ar gyfer y blaendal yn ei dalu'n ôl gyda thaliadau morgais arferol i'r banc, gyda threfniant wedyn rhwng y banc a'r cyngor ar gyfer ad-dalu'r benthyciad.

Adroddiad Alun Rhys.