'Gwneud penderfyniadau anodd'

Mae'r rhain yn ddyddiau anodd i lywodraeth leol. Wrth geisio arbed dros ugain miliwn o bunnau, mae Cyngor Caerdydd yn dweud y bydd raid diswyddo tri chant o staff yn y flwyddyn nesa. Ond hefyd, mi fydd grantiau i nifer o sefydliadau'n cael eu torri, efo trefnwyr Gŵyl Gymraeg y Brifddinas, Tafwyl, er enghraifft, yn ofni colli'u grant yn gyfan gwbwl. Ond yn ôl y Cyngor mae'n rhaid gwneud penderfyniadau anodd er mwyn gwarchod y gwasanaethau pwysicaf. Adroddiad Ellis Roberts.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan