Gwelliannau i fwyd ysbyty

Gyda help cogyddion adnabyddus a deietegwyr, mae bwydlen newydd wedi'i chyhoeddi ar gyfer holl ysbytai Cymru.

Y nod yw rhoi'r un ansawdd a maeth i gleifion ym mhob rhan o'r wlad.

Mwy gan Aled Huw.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan