Y profiad o fyw yn y cymunedau tu ôl i'r ystadegau

Mae canran y siaradwyr Cymraeg yng Ngheredigion wedi gostwng o dan 50% am y tro cyntaf erioed, ac erbyn hyn does 'na 'run gymuned yn y Sir lle mae 70% yn gallu siarad Cymraeg.

Mae Craig Duggan wedi bod yn holi am y profiad o fyw yn y cymunedau tu ôl i'r ystadegau.