Gostyngiad yn y cadarnleoedd?

Toni Schiavone o Gymdeithas yr Iaith yn cael ei holi ar y Post Cyntaf.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan