Tegwch yn y Brifwyl

Mae Gorsedd y Beirdd wedi cael eu cyhuddo o wahaniaethu ar sail anabledd.

Dywedodd Anabledd Cymru wrth BBC Cymru bod geiriad hysbyseb sy'n chwilio am bobl ar gyfer seremonïau'r Brifwyl yn mynd yn groes i egwyddor Deddf Cydraddoldeb 2010.

A oes yna gyfle cyfartal felly ar lwyfan yr Eisteddfod?

Catrin Heledd fu'n holi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan