Cyflymu'r cysylltiad â'r we

Cyflymu cysylltiadau band eang yw'r nod wrth i'r gwaith dechrau o osod miloedd ar filoedd o filltiroedd o geblau opteg ffibr uwch gyflym yng Nghymru.

Rhannau o'r gogledd a chymoedd Gwent fydd yn elwa gyntaf o brosiect Cyflymu Cymru.

Nod Llywodraeth Cymru yn y pen draw yw sicrhau y bydd 96% o holl gartrefi a busnesau'r wlad â chysylltiad band eang cyflym iawn.

Adroddiad Dafydd Gwynn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan