Rhybudd am lifogydd wrth i fwy o law gyrraedd

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn rhybuddio am law trwm nos Sadwrn all achosi mwy o lifogydd mewn sawl ardal.

Wedi'r eira, mae glaw a thywydd mwyn eisoes wedi achosi llifogydd yn y gorllewin.

Bu'n rhaid i'r gwasanaeth tân achub pobl o'u cartrefi ym mhentre' Llanddowror yn Sir Gaerfyrddin nos Wener.

Bu trafferthion yn Sir Benfro ac yn ardal Abertawe hefyd.

Adroddiad Sara Gibson.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan