Disgybl yn helpu efo llawdriniaethau yn India

Profiad anhygoel. Dyna sut mae merch ysgol o Fangor wedi disgrifio'r cyfnod y treuliodd hi yn India yn helpu efo llawdriniaethau taflod hollt neu Cleft Palate.

Cododd Eli Wyatt £2,000 i dalu am ei thaith.

Mae hi bellach yn fwy penderfynol nag erioed o fod yn feddyg.

Adroddiad Owain Evans.