Diwedd cyfnod yn Hendy-gwyn ar Daf

Mae hi'n ddiwedd cyfnod yn Hendy-gwyn ar Daf.

Mae'r ganolfan ddosbarthu llaeth yno'n cau ddydd Sadwrn.

Dyma'r unig ran oedd ar ôl o'r hen hufenfa wreiddiol.

Mae cwmni Bibby yn symud y ganolfan i Cross Hands er mwyn bod yn agosach at draffordd yr M4, sy'n golygu bod 50 o swyddi'n diflannu o ardal Hendy-gwyn.

Adroddiad Aled Scourfield.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan