Dyn 32 oed yn euog o lofruddio pensiynwr anabl

Er iddo ddadlau mai ei amddiffyn ei hun oedd o, mae dyn 32 oed o Gaerdydd wedi'i gael yn euog o lofruddio pensiynwr anabl yn ardal Y Rhath yn y brifddinas y llynedd.

Roedd William Jones dan ddylanwad cyffuriau pan drywanodd o Peter Lewis yn ei fol yng nghyntedd ei gartre'.

Dywedodd chwaer Mr Lewis y bydd hi'n gweddio dros deulu William Stephen Jones ac eraill sy'n gaeth i heroin.

Adroddiad Aled Huw.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan