Golwg ar yr economi

Ydi economi Prydain - unwaith eto - ar fin llithro i ddirwasgiad?

Dyna'r pryder - ar ôl iddi ddod i'r amlwg mai lleihau wnaeth yr economi yn chwarter ola' 2012 - o 0.3%.

Mae'r Canghellor wedi dweud ei fod o'n benderfynol o daclo problemau'r economi.

Ond mae 'na alwadau arno fo eto i newid cyfeiriad, a rhoi rhagor o bwyslais ar dwf.

Adroddiad Ellis Roberts.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan