Oes y cabanau pren ar ben

Fuoch chi 'rioed yng ngwersyll yr Urdd Llangrannog? A tybed faint yn ôl oedd hynny, achos mae'r lle wedi newid yn fawr dros y blynyddoedd. Mae'r gwaith wedi dechrau ar godi ystafelloedd gwely newydd y mae'r Urdd yn hyderus fydd yn "sicrhau dyfodol llewyrchus" i'r gwersyll ger y lli. Mae 'na chwech o swyddi newydd yn dod yn eu sgil nhw hefyd. Maen nhw'n costio miliwn o bunnau a'n golygu bod oes y cabanau pren yn dirwyn i ben, fel y clywn ni gan Rhodri Llywelyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan