Lle mwy amlwg i'r sêr hylendid?

Mae'n bosib y bydd bwytai yn cael eu gorfodi i arddangos y marciau maen nhw wedi eu cael am hylendid bwyd.

Ar hyn o bryd does dim rhaid i bob busnes sy'n darparu bwyd ddangos eu sgôr.

Ond mae disgwyl i Aelodau Cynulliad bleidleisio o blaid mesur newydd ddydd Mawrth, fyddai'n gorfodi busnesau i arddangos eu marciau.

Aeth Alun Rhys i gaffi ym mhentre'r Ffor ger Pwllheli i holi'r farn yno.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan