Cau ysbytai ac unedau

Mae gwasanaethau iechyd yng ngorllewin a chanolbarth Cymru i wynebu'r newidiadau mwyaf mewn cenedlaethau.

Ddydd Mawrth fe benderfynodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda weithredu pob un o'r argymhellion - gan gynnwys cau ysbytai ac unedau mân ddamweiniau, a throsglwyddo gofal i'r gymuned.

Gwella'r ddarpariaeth yw'r nod, yn ôl y rheolwyr.

Roedd Owain Clarke yn y cyfarfod yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan